MDAC: Az Európai Bizottság hagyjon fel a fogyatékossággal élő személyek szegregációjának támogatásával Magyarországon

A Mental Disability Advocacy Center arra kéri az Európai Bizottságot, hogy vonja vissza azt a 3,6 milliárd forint támogatást Magyarországtól, amely az európai adófizetők pénzéből a fogyatékossággal élő személyek szegregációját támogatná.

A magyar kormány 7,2 milliárd forintot különített el (az összeg fele az Európai Bizottságtól érkezik) hat pszichiátriai és szociális ellátást biztosító bentlakásos intézmény számára, melyek jelenleg összesen 900 főnek adnak otthont. 650 fő kerül majd ki ezekből a nagylétszámú intézményekből és költözik a közösségbe. 97 fő lakásokba kerül, azonban a többség továbbra is intézményekben fog majd lakni, igaz újabbakban és kisebbekben. 408 fő lakóotthonokban (egy lakóotthon 8-12 férőhelyes) és 145 fő lakócentrumokban fog élni (ezekből öt 25 férőhelyes, míg egy 30 férőhelyes).

A fogyatékossággal élő személyek bentlakásos intézményekbe való helyezése megsérti a nemzetközi emberi jogi előírásokat. A közösségi élethez való jogot az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményének 19. cikke tárgyalja. Magyarország 2007-ben, míg az Európai Unió 2010-ben ratifikálta az egyezményt, mely azt jelenti, hogy mind Magyarországnak, mind az EU-nak egyetlen lehetősége van: betartani az egyezményben foglaltakat. Amikor valaki lakóotthonba vagy lakócentrumba kerül, onnantól kezdve arra van kényszerítve, hogy csak más, fogyatékossággal élő személyekkel szocializálódjon és éljen együtt. Megfosztják önállóságától és személyes autonómiájától és fizikailag is elkülönítik a társadalom többi tagjától. Ez a közösségben való élethez való jog megsértése.

AZ MDAC arra kéri a Bizottságot, hogy ne költse az európai adófizetők pénzét arra, hogy bebetonoz már létező emberi jogi jogsértéseket. A Bizottságnak minden lehetséges jogi, adminisztratív, és bármilyen egyéb lépést meg kell tennie annak érdekében, hogy az ENSZ egyezményt gyakorlatba ültesse, ezért saját jogszabályi háttérét és a támogatási mechanizmusokat is összhangba kell hoznia az egyezmény előírásaival.

 

”Nem létezik olyan, hogy jó intézmény. Az európai adófizetők pénzével szegregációt és diszkriminációt támogatni az emberi jogok fogalmának megcsúfolása,” jelentette ki Oliver Lewis, az MDAC ügyvezető igazgatója. “Arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy a támogatásokat olyan közösségi szolgáltatásokra csoportosítsa át, amelyek összhangban vannak a nemzetközi emberi jogi normákkal.”

 

Az ENSZ Fogyatékosjogi Bizottsága 2012 szeptemberében vizsgálta, hogy Magyarországnak milyen mértékben sikerült az ENSZ egyezményben vállaltakat teljesítenie. A Bizottság akkor megállapította, hogy a kormánynak felül kell vizsgálnia a fogyatékossággal élő személyek közösségi ellátására vonatkozó támogatások, így az EU-s támogatások elosztását is, biztosítva az egyezmény 19. cikkének betartását. A magyar kormány figyelmen kívül hagyta ezeket a javaslatokat. A Bizottság arra kérte a kormányt, hogy 2013 szeptemberében tegyen jelentést a végbement változásokról. Nem lenne szerencsés, ha az Európai Bizottság a magyar kormányhoz hasonló helyzetbe kerülne és aktívan támogatna emberi jogi jogsértéseket.

RSS Find us on facebook MDAC is on Twitter Company profile of MDAC on LinkedIn MDAC youtube channel Google plus close