Magyarország: A civil társadalom arra kéri az Európa Tanácsot, hogy utasítsa vissza az új magyar strasbourgi bírójelölteket

15 magyar jogvédő civil szervezet azt szeretné elérni, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése, - tanácsadó bizottságának javaslatára – utasítsa el a magyar kormány által felterjesztett új magyar bírójelölteket az Emberi Jogok Európai Bíróságára (EJEB).

Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése. Forrás: Polish Press Agency.

Sajó András (volt MDAC kuratóriumi tag) hivatali ideje az Emberi Jogok Európai Bíróságán 2017 januárjában lejár és Magyarországnak 2016 augusztus 26-ig javaslatot kell tennie három, őt helyettesítő lehetséges jelöltre. Az Európa TanácsParlamenti Közgyűlése ezekből a jelölt-aspiránsokból fogja megválasztani az új magyar bírót, hacsak  nem utasítja el őket, mert nem megfelelőek a pozícióra.  A Parlamenti Közgyűlés EJEB bíráinak választásával foglalkozó bizottságának feladata, hogy tanáccsal szolgáljon a döntéssel kapcsolatban a Parlamenti Közgyűlésnek, miután mindegyik jelöltnek áttekintették a szakmai képzettségét. Az MDAC, magyar civil szervezetekhez csatlakozva, ez év június 24-én már nyíltan bírálta azt a titkolózó eljárást, amellyel a három jelöltet kiválasztották és felterjesztették a Bizottságnak.

Nem felelt meg az Európa Tanács szabályzatainak az, ahogyan a magyar kormány kiválasztotta jelöltjeit. Az igazságügyi miniszter szerint konzultációkat tartottak mielőtt kiválasztották a jelölteket, azonban a minisztérium nem árulja el, hogy kik vettek részt ezeken a konzultációkon. Egy hónappal ezelőtt vezető emberi jogi szervezetek sürgették az igazságügyi minisztert, hogy indítson új, átlátható, az Európa Tanács szabályzatainak megfelelő kiválasztási folyamatot. A kormány a mai napig nem tett lépéseket ez ügyben. Mivel az EJEB watchdogként biztosítja Európában, hogy ne sérülhessenek emberi jogaink, ezért rendkívül fontos, hogy a kiválasztási folyamat demokratikus, átlátható és diszkriminációmentes legyen, amely az Európa Tanács által állított normákkal összhangban van.

Mivel az EJEB hitelessége és tekintélye forog kockán, az MDAC és más vezető emberi jogi szervezetek arra kérték a Parlamenti Közgyűlés EJEB bíráinak választásával foglalkozó bizottságát, hogy javasolja azt a Parlamenti Közgyűlésnek, hogy az utasítsa el a felterjesztett magyar jelölteket, és szólítsa fel a Kormányt arra, hogy folytasson le egy átlátható és igazságos kiválasztási folyamatot, amely biztosítja az EJEB bíráiba vetett bizalmat, és megvédi a bíróság integritását.

Ide kattintson a levél magyar verziójának elolvasásához.

Ide kattintson a levél angol verziójának elolvasásához.

RSS Find us on facebook MDAC is on Twitter Company profile of MDAC on LinkedIn MDAC youtube channel Google plus close