AZ ENSZ BÍRÁLJA A DISZKRIMINATÍV MAGYAR VÁLASZTÁSI TÖRVÉNYt

Budapest, 2013. szeptember 30. Az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága (CRPD Bizottság) második alkalommal szólította fel a magyar kormányt, hogy hagyjon fel az értelmi fogyatékossággal élő személyekkel szemben foganatosított jogfosztó intézkedéseivel. A Bizottság bírálta a 2012 novemberében elfogadott magyar Alaptörvényt, amelynek értelmében a bíróságok egyéni bírói mérlegelés alapján megvonhatják a választójogot gondnokság alatt álló személyektől. 2012 szeptemberében a Bizottság figyelmeztette a magyar kormányt, hogy módosítsák az Alaptörvényt úgy, hogy az lehetővé tegye, hogy minden fogyatékossággal élő nagykorú személy szavazhasson. A kormány azonban nem vett tudomást ezekről a kérésekről, és felhatalmazta a bíróságokat, hogy egyéni bírói mérlegelés szerint megfosszanak jogaiktól fogyatékossággal élő személyeket.

Parlament flickr/Jorge González

A CRPD Bizottság által ma tárgyalt ügyben egy 18 szakértőből álló munkacsoport feltárta, hogy a 2010. áprilisi országgyűlési és a 2010. októberi önkormányzati választásokon hat nagykorú magyar állampolgártól tagadták meg a részvételt. Pusztán azért lettek megfosztva választójoguk gyakorlásától, mert gondnokság alatt álltak (és gondnokság alatt állnak jelenleg is). Mind értelmi fogyatékossággal élők, akik részt szeretnének venni a demokratikus döntéshozatal folyamatában, de meg lettek fosztva jogaik gyakorlásától, olyan törvények által, amelyek fogyatékosságuk alapján diszkriminálnak embereket. A Bizottság úgy találta, hogy ezeknek az embereknek a nemzetközi jog által garantált jogai sérültek, mivel, ahogy a Bizottság rámutatott, a nemzetközi jog minden fogyatékossággal élő ember számára biztosítja a választójogot, és „nem ad helyt e jogra vonatkozó bármilyen korlátozásnak”.

 „A magyar kormány már öt ízben módosította az Alaptörvényt annak tacalyi hatályba lépése óta, tehát nem jelenthet számára nehézséget, hogy visszavonja az Alaptörvény e visszatetsző részét.  – mondta Oliver Lewis, az MDAC ügyvezető igazgatója – A magyar kormány alapvető feladata, hogy mielőbb orvosolja azon 60 ezer felnőtt állampolgár jogfosztott helyzetét, akiktől választójogukat megvonták, ezen felül kárpótolnia kellene mindazokat, akiktől megtagadták a lehetőséget, hogy demokratikus jogaikat gyakorolják.

A CRPD Bizottság bírálta Magyarország korábbi alkotmányát, amelynek értelmében a hat állampolgárt automatikusan megfosztották szavazati jogától. A Bizottság egyben az új rendszert is elmarasztalta, amelynek keretében a bíróságoknak hatalmukban áll a gondnokság alatt álló személyek kizárása a választójog gyakorlásából. Állásfoglalásuk szerint egy olyan rendszer, amely a választójog gyakorlására való alkalmasságot egyéni mérlegelés tárgyává teszi, „diszkriminatív természetű” és célkitűzései nem tekinthetők legitimnek.

Ez a megállapítás összhangban van a 2011-ben az Európa Tanács emberi jogi biztosa, az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága, a Velencei Bizottság, és az ENSZ emberi jogi főbiztosa által feltárt tényekkel. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége ugyanerre az eredményre jutott 2012-ben. Az MDAC mindezekben a kezdeményezésekben aktívan részt vett.

RSS Find us on facebook MDAC is on Twitter Company profile of MDAC on LinkedIn MDAC youtube channel Google plus close